ભચાઉ નગરપાલિકા
દેશ
એલિવેશન
41 m (135 ft)
ભાષા
ગુજરાતી , હિન્દી
રાજય
ગુજરાત
વસ્તી
25,389
Time zone
IST (UTC+5:30)
જિલ્લો
કચ્છ
-
-
Sex ratio
13310:12079
Dholavira Ancient City
Jain Temple
Crc Manfara Bhachau
Euro Global Academy
Bhachau Wagad Welfare Hospital complex
Solar Panel Bhachau
   
શ્રી કુલદિ૫સિંહ વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા શ્રી મેહુલભાઇ જી. જોઘપુરા
પ્રમુખ
ઈ.ચા. ચીફ ઓફીસર

સભ્યશ્રીની માહિતી :-

   
   
   
  1 2 3 4
   
   
  સભ્યશ્રીની માહિતી
  ક્રમ
  ફોટા
  સદસ્યશ્રીનું નામ
  વોર્ડ નં.
  હોદ્દો
  1
  શ્રી કુલદિ૫સિંહ વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા
  પ્રમુખ
  2
  શ્રી ભરતભાઇ ખીમજીભાઇ કાવત્રા
  ઉ૫પ્રમુખ
  3
  શ્રી પ્રવિણદાન ભીખુદાન ગઢવી
  શાસકપક્ષના નેતાર
  4
  શ્રીમતી વિમળાબેન પ્રેમજીભાઇ શામળિયા
  ચેરપર્સન-કારોબારી સમિતીરસમિતી
  5
  સુશ્રી ઇલાબેન ગોવિંદભાઇ શાહ
  ચેરપર્સન- ટાઉન પ્લાનિંગ સમિતીર
  6
  શ્રીમતી જુલેખાબેન દાઉદભાઈ કુરેશી
  ચેરપર્સન- પાણી પુરવઠા અને ગટર યોજના સમિતીતી
  7
  શ્રીમતી શુશીલાબેન અશ્વિનભાઇ
  ચેરપર્સન- ગુમાસ્તાઘારા અને જાહેર આરોગ્ય સમિતી
   
   
  1 2 3 4